OpenBibliotheekbadges

In de bibliotheek opgedane kennis zichtbaar en meetbaar maken

Aan de slag Neem contact op

OpenBibliotheekbadges

In de bibliotheek opgedane kennis zichtbaar en meetbaar maken

Aan de slag Neem contact op

OpenBibliotheekbadges

In de bibliotheek opgedane kennis zichtbaar en meetbaar maken

Aan de slag Neem contact op

OpenBibliotheekbadges

In de bibliotheek opgedane kennis zichtbaar en meetbaar maken

Aan de slag Neem contact op

1 3
1 3

OpenBibliotheekBadges

 

 

Burgers moeten in staat zijn zich te blijven ontwikkelen, in de wetenschap dat de wereld en daarmee ook tools en middelen voortdurend veranderen. Het Sociaal Cultureel Planbureau concludeert dat levenlang leren cruciaal is, gegeven de technologische en wetenschappelijke ontwikkelingen en de exponentiële groei van kennis en informatie:

learning to learn has never been as important as it is today‘.

Fers en het Fries Bibliotheken Netwerk zien de bibliotheek als een onmisbare schakel in levenlang leren binnen lokale gemeenschappen. In veel rapporten en beleidsdoelstellingen van (inter)nationale overheid komen bibliotheken echter niet of nauwelijks voor. En dat is opmerkelijk, aangezien de bibliotheek voor mensen die geen gebruik meer maken van het formele onderwijssysteem de enige publieke voorziening is die voorziet in levenlang leren.

Wij willen zichtbaar maken dat bibliotheken in hoge mate bijdragen aan levenlang leren en (digitale) geletterdheid. We willen het voor deelnemers aan activiteiten echter ook mogelijk maken dat zij kunnen bewijzen dat ze geleerd hebben. Hiervoor willen we specifieke OpenBibliotheekBadges ontwikkelen die door alle geïnteresseerde bibliotheken kunnen worden uitgereikt.

OpenBibliotheekBadges hebben hiermee impact op de bibliotheek zelf, omdat we een netwerk realiseren waarin kennisdeling op het terrein van levenlang leren en (digitale) geletterdheid mogelijk gemaakt wordt. Ook vraagt het dat we activiteiten- en leeraanbod krititsch gaan bekijken. Voor deelnemers aan activiteiten betekent het dat zij de verworven vaardigheden kunnen aantonen met verworven badges. Zij kunnen vervolgens zelf besluiten deze badges te gebruiken.

Wat zijn Open Badges?

Wat zijn Open Badges?

Geïnteresseerd in Open Badges?

Sessie digitale geletterdheid en Open Badges met Doug Belshaw bij Fers

Sectie ondertitel

Laatste nieuws