Open Badges zijn visuele symbolen die aantonen dat je iets geleerd hebt. Ze zijn voorzien van verifieerbare gegevens en bewijsmateriaal en je kan deze delen op het internet.

Open Badges stellen de ontvangers ervan in staat om hun opgedane kennis ‘mee te nemen’ en hiermee een goed beeld te schetsen van hun levenslange leerreis.

Open Badges worden wereldwijd door duizenden instellingen uitgegeven, uiteenlopend van non-profits (bijvoorbeeld het Smithsonian Institute) tot onderwijsinstellingen en grote werkgevers (IBM, Siemens).

Enkele bronnen om meer over Open Badges te weten te komen:
https://openbadges.org/
http://www.openbadgenetwork.com/